littlemess

204 teksty – auto­rem jest lit­tle­mess.

jes­tem jak pa­ra w twoich us­tach - niknę mie­sza­na z po­wiet­rzem; a ty tyl­ko kiedy ci zim­no - og­rze­wasz mną dłonie 

myśl
zebrała 7 fiszek • 4 sierpnia 2018, 17:56

los mój nędzny je­dynie w marze­nia ub­ra­ny, u stóp twoich składam
stąpaj uważnie, stąpaj lekko
nie równaj mnie z brukiem 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 października 2017, 22:13

wędrówka

idę do ciebie jak po nitce
ścieżynką krętą
cieniutką
poplątaną
a od­ległość
która nas dzieli
roz­ciąga się
wciąż
z każdym moim krokiem
do przodu
może jed­nak nie do ciebie
a do wnętrza siebie
chcę dotrzeć? 

wiersz • 28 września 2017, 16:32

xyz

wspom­nienia jak mgła
otu­liły mnie dzisiaj
jesienią
z za­kamarków pamięci
na pro­mień słońca dzienny
rzucone
is­krzą się kurzem przeszłości 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 30 sierpnia 2017, 19:15

Zyx

Echo mi Ciebie odwołało
o ściany uderzył Twój szept
jesienny
późny
ciepło opadły słowa,
bez­wstyd­na nagość
lip­co­wej nocy

Echo mi Ciebie odwołało
te­raz w szkla­nej ku­li dnia
zamknięta
pluję ciepłem wspomnienia 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 10 kwietnia 2017, 19:27

* * *

ciągniesz się za mną jak roz­go­towa­ny ma­karon
jak mle­ko
roz­la­ne na bla­cie stołu
tak ty we mnie
za­sychasz

wyrzu­cam cię umysłem
a ty 
bez przyzwolenia
ser­cem wra­casz

i choć już ciebie
nie ma
to jed­nak wciąż jes­teś
drzazgą
we mnie 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 4 kwietnia 2017, 18:49

Tytuł

Gdy­by to tak łat­wo było nie przej­mo­wać się.
Egois­tycznie pos­ta­wić na so­bie i na każde­go dru­giego człowieka zam­knąć się naz­byt szczel­nie. Nie słuchać. Nie widzieć. Nie współod­czu­wać.
Gdy­by to tak łat­wo było [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 9 marca 2017, 19:36

Tytuł

Deszcz...
Po opus­toszałych uli­cach Łabęd wlecze się za mną mój przy­jaciel - smu­tek.
Wiatr roz­wiewa włosy, wpla­tając w nie blask błys­ka­wic.

Rzeczy­wis­tość jak zdjęcie w fil­trze.
Ceg­la­ne, czer­wo­ne mu­ry. Si­ne niebo. Zielone [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 5 marca 2017, 19:13

a po­tem się utopiłam
i mój trup pływa po taf­li je­ziora łez
łez prze­ze mnie wylanych


| 20.02.2014 | 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 maja 2015, 21:49

Wiatr wie­rzby dłonie unosi
Zapłaczesz nad moim sercem
Lód pęka na szy­bie jeziora 

haiku
zebrał 1 fiszkę • 16 lutego 2015, 17:28
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

littlemess

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

5 sierpnia 2018, 13:41yestem sko­men­to­wał tek­st jestem jak pa­ra w [...]

4 sierpnia 2018, 17:56littlemess do­dał no­wy tek­st jestem jak pa­ra w [...]

4 października 2017, 06:20yestem sko­men­to­wał tek­st los mój nędzny je­dynie [...]

3 października 2017, 22:53William sko­men­to­wał tek­st los mój nędzny je­dynie [...]

3 października 2017, 22:13littlemess do­dał no­wy tek­st los mój nędzny je­dynie [...]

28 września 2017, 21:18piórem2 sko­men­to­wał tek­st wędrówka

28 września 2017, 20:25MyArczi sko­men­to­wał tek­st wędrówka

28 września 2017, 16:32littlemess do­dał no­wy tek­st wędrówka

31 sierpnia 2017, 06:24JaJo sko­men­to­wał tek­st xyz

11 kwietnia 2017, 18:22Pankreator sko­men­to­wał tek­st Zyx